Đóng hộp tươi mát và dinh dưỡng

Trái Cây Đóng Hộp

Chất Lượng Cao

  • Thương hiệu hàng đầu với phạm vi rộng nhất.
  • Hái tươi từ cây để đạt chất lượng tốt nhất.
  • Hoàn hảo cho bất cứ dịp nào quanh năm.

Rau Củ Đóng Hộp

Lúc Tươi Nhất

  • Chỉ chọn những rau củ tươi ngon nhất từ nông trại.
  • Thu hoạch vào thời điểm tươi ngon nhất để đóng hộp là lời hứa của chúng tôi.
  • Đóng gói với sự kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt nhất để đảm bảo tươi ngon và dinh dưỡng.
Được thành lập vào năm 1987, gồm có 2 loại chính: Trái cây và Rau quả.
"Hái tươi và đóng hộp" là cam kết của chúng tôi luôn hái các loại trái cây và rau quả đóng hộp tươi ngon nhất từ mỗi vụ thu hoạch.
Chiến thắng "Giải thưởng Thương hiệu Singapore" 2 năm liên tiếp là một sự công nhận sự thật về chất lượng và cam kết của chúng tôi.